Structura programelor de finantare pentru IMM-uri si companii mari in perioada 2014 ‐ 2020

programe finantare 2014 2020
Pentru orice om de afaceri obtinerea unor fonduri nerambursabile reprezintă o prioritate. In ziua de azi, in care competitia intre firme este acerbă si pe piată există un adevarat “război al preturilor”, rata profiturilor este in scădere, motiv pentru care este din ce in ce mai greu să rambursezi un credit. Finantarea afacerilor din fonduri nerambursabile, chiar dacă acestea acoperă doar 50 % sau 70% din valoarea investitiilor este “o mană cerească” pentru orice companie sau pentru orice om care vrea să-si deschidă o mica afacere.
Din păcate in perioada 2007-2013 volumul fondurilor alocate pentru firmele din mediul urban a fost extrem de mic in raport cu cererea. Un pic mai avantajate au fost firmele din mediul rural, dar si acolo pentru anumite măsuri fondurile au fost insuficiente.
Si fiindcă intrăm intr-o nouă etapă toată lumea isi pune sperantele in programele de finantare ce se vor derula in perioada 2014-2020. Este evident ca, pentru România, fondurile europene vor reprezenta în continuare unul dintre cele mai importante instrumente de promovare a creşterii economice la nivel regional şi local si de imbunătătire a competitivităţi firmelor.
Potrivit documentelor elaborate de Ministerul Fondurilor Europene in ultimele luni pentru perioada 20142020 se urmăreşte crearea condiţiilor de îmbunătăţire şi dezvoltare constantă a mediului de afaceri, având ca obiective principale:
- stimularea competitivităţii întreprinderilor;
- facilitarea accesului la finanţare;
- crearea unui mediu favorabil creării de noi afaceri şi încurajarea culturii antreprenoriale;
- sprijinirea companiilor de a opera în plan extern şi de a accesa noi pieţe;
- asigurarea unei forţe de muncă calificată şi adaptabilă.

Principalele programe care vor sprijini financiar pornirea unor mici afaceri si investitiile companiilor existente vor fi:

Programul Operațional Competitivitate
» sprijinirea investițiilor private în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării (CDI) și a cercetării colaborative dintre întreprinderi și organizații de cercetare;
» promovarea instrumentelor financiare menite să susțină riscul investiţiilor private în cercetare și inovare şi să stimuleze startupurile inovative şi spinoffurile;
» dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice şi private;
» acțiuni pentru promovarea adoptării de către întreprinderi a TIC, inclusiv a aplicațiilor și inovațiilor comerțului electronic;
» acțiuni pentru dezvoltarea „cloud computing”;

Programul Operațional Regional
» acțiuni pentru consolidarea culturii antreprenoriale și pentru conștientizarea opțiunii și a sprijinului potențial pentru crearea de întreprinderi;
» acțiuni pentru îmbunătățirea accesului la finanțare, inclusiv prin oferirea unei game adecvate de instrumente financiare;
» acțiuni integrate – situri, competențe, sprijin pentru investiții – în vederea atragerii de investiții pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale României;

Programul Național de Dezvoltare Rurală
» colaborarea între agricultură/industria agroalimentară, industria forestieră, pescuit și acvacultură și industria alimentară și sistemele de consultanță, educație și cercetare în contextul proiectelor pilot, al dezvoltării de produse, practici, procese și tehnologii noi etc;
» acțiuni pentru îmbunătățirea performanței economice și pentru restructurarea și modernizarea agriculturii, în special în vederea creșterii participării și orientării către piețe, precum și pentru diversificarea activităților agricole;
» acțiuni pentru îmbunătățirea performanței economice a producătorilor primari printro mai bună integrare a acestora în lanțul alimentar prin programe de calitate, adăugând valoare produselor agricole, prin promovarea pe piețe locale prin dezvoltarea circuitelor scurte de aprovizionare și prin înființarea de grupuri de producători, etc;
» crearea de noi întreprinderi mici prin acordarea de sprijin pentru demararea afacerilor în cazul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici din afara domeniului agricol, precum și dezvoltarea de activități nonagricole în zonele rurale.

Programul Operațional Maritim și de Pescuit
» investiții în sectorul acvaculturii: noi unități, modernizarea unităților existente, diversificarea speciilor, îmbunătățirea potențialului siturilor de acvacultură;
» promovarea de noi surse de venit în interiorul sectorului (activități de procesare, de marketing) și în afara acestuia (activități ecologice, turism, educație);
» sprijin pentru înființarea, organizarea și funcționarea lanțului producători procesatori-comercianți;
» diversificarea pescuitului și a sectorului acvaculturii prin sprijinirea creării de noi întreprinderi mici și crearea de locuri de muncă în domeniu.
La prima vedere programele concepute par să acopere nevoile firmelor romanesti. Să speram că si volumul fondurilor ce va fi alocat pentru fiecare program in parte va fi unul suficient pentru a acoperi nevoile de finantare ale firmelor romanesti.


V.T.

Comentarii