Impozite si contributii datorate de PFA, II si IF

Cand vrei să te apuci de o mica afacere cel mai usor si mai ieftin este să te inregistrezi ca si Persoana Fizica Autorizata (P.F.A.), Intreprindere Individuala (I.I.) sau Intreprindere Familiala (I.F.) si să te apuci rapid de lucru.
Există o serie de avantaje si bineinteles dezavantaje pentru fiecare variantă, dar pentru cei mai multi cel mai important lucru il reprezintă impozitele si taxele ce trebuie plătite la stat.
In continuare vă vom prezenta pe scurt obligatiile pe care le veti avea către stat in cazul in care va alegeti una dintre aceste forme juridice.

Impozit pe venit
Potrivit prevederilor Codului Fiscal cei care realizeaza venituri din activităţi independente sunt obligati sa plateasca impozit pe venit. Veniturile din activităţi independente cuprind: veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.
Indiferent de forma juridică sub care se desfasoara o afacere, respectiv PFA, II sau IF  impozitul pe venit este de 16%. Aceasta cota de impozitare se aplica la venitul net.
Venitul net din activităţi independente se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.
Pentru anumite domenii de activitate există si exceptii. Proprietarii de PFA, II si IF pot să opteze intre modul de impozitare pe bază de norme de venit sau in sistem real. Sistemul real inseamnă determinarea venitului pe baza datelor din contabilitatea simplă, in timp ce normele de venit reprezintă o sumă fixă stabilită anual de către directiile generale ale finantelor publice judetene, in functie de specificul activitătii si de zona in care isi desfasoara activitatea intreprinzatorul. Persoana cu normă de venit fixă va datora un impozit unic de 16% din norma respectivă.

Inafară de impozitul pe venit cei care realizeaza venituri din activităţi independente trebuie să achite si anumite contributii, unele dintre acestea fiind contributii obligatorii iar altele facultative.
Potrivit OUG 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfasoare activitati economice, intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale si membrii intreprinderii familiale au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sănătate.

CAS – contributia de asigurari sociale
Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig.
P.F.A., I.I. si I.F. datoreaza CAS de 31,3% din venitul declarat.
Pentru anul 2013 se datorează CAS numai in cazul in care se realizeaza un venit minim de 778 lei (35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat - care pentru 2013 a fost stabilit la 2.223 lei). Pentru sumele care depăsesc 11.115 lei (echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat) nu se plăteste CAS.
Nu plătesc CAS:
- Contribuabilii al căror venit net anual, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (pentru 2013: 35% x 2.223 = 778 lei).
- Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii ca urmare a obţinerii de venituri salariale sau indemnizaţii de şomaj.
- Persoanele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii.

CASS - contributia de asigurari sociale de sanatate
Baza lunară de calcul al contributiei de asigurari sociale de sănătate datorate bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate este diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, sau valoarea anuala a normei de venit, după caz, raportata la cele 12 luni ale anului, si nu poate fi mai mică decat un salariu de bază minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.
Persoanele fizice autorizate, II si IF datoreaza o contributie la sanatate de 5,5%.

Contributii optionale
In categoria contributiilor optionale, pe care PFA alege dacă le plăteste sau nu, se inscriu:
- contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj: 0,5% din venitul asigurat;
- contributiile pentru  asigurarea in caz de accidente de munca si boli profesionale  diferenţiate în funcţie de clasa de risc - de la 0,15% la 0,85%;
- contributia pentru concedii si indemnizatii (FCI): 0,85%.

Plata contributiilor:
Declararea veniturilor care reprezintă baza lunara de calcul a contributiilor sociale se realizează prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formularul 600, introdus prin Ordinul ANAF nr. 847/2012).
Contributiile se platesc trimestrial în 4 rate egale, până în 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Concluzie:
Dacă veniturile nete obtinute lunar sunt mai mari de 778 lei si nu aveti un alt loc de muncă veti plăti in mod obligatoriu:
·       CAS -  31,3%
·       CASS - 5,5%
·       Impozit pe venit – 16%

Se pare că cei care optează pentru “pfa”, “ii” sau “if” plătesc impozite mai mari decat un SRL, unde se plateste 16% impozit pe profit si apoi 16% impozit pe dividende. Nu trebuie insă uitat că si atunci cand esti proprietarul unei societati comerciale e recomandat să iti faci un contract de muncă, ceea ce presupune sa plătesti CAS, CASS, Somaj, etc.


Exceptia de la regula: de cele mai multe ori cei care se incadrează in conditiile legale pentru a fi impozitati pe bază de norme de venit plătesc impozite si contributii mai mici decat veniturile reale realizate si ca urmare din punct de vedere al impozitelor si contributiilor datorate sunt avantajati de alegerea acestor forme juridice.

Comentarii